Održan I modul edukacija u sklopu EU projekta Home grown business

Kreirano: utorak, 02 Decembar 2014 12:49

U periodu 24.11.-28.11.2014. održane su edukacije u sklopu projekta Home grown business za potencijalne animatore i mentore.
Predavač navedenih edukacija bio je gdin. Zrinski Pelajić, te gost predavač gdin. Jozo Bejić, tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

eu hgb1Održane su edukacije za sljedeće teme:

Cilj navedenih edukacija je pripremiti potencijalne animatore i mentore za daljni rad sa poduzetnicima u vidu pružanja usluga unutar poduzetničkog inkubatora kao i na terenu. Na kraju procesa edukacija stvarno zainteresirani, kao i oni polaznici koji zadovolje Kriterije će biti certificirani za rad sa poduzetnicima.
Sudionici su na kraju procesa edukacija imali priliku iskazati svoje mišljenje na temelju evalucije. Rezultat evaluacije je izuzetno pozitivan, sudionici su iskazali interes za daljnje pohađanje ovog oblika edukacija.