Posjeta Tehnološkom Parku Ljubljana

Created: Thursday, 23 June 2016 17:51

Predstavnici projektnog tima projekta Home grown business posjetili su dana 22.06.2016. godine Tehnološki park Ljubljana. Posjeta je održana u sklopu provedbe projektnih aktivnosti vezanih za razvoj partnerstva.

U uvodnom dijelu posjete održana je prezentacija o aktivnostima Tehnološkog parka od strane gđe. Marjane Majerič, zamjenice glavnog direktora. Na sastanku je sudjelovala i gđa. Vera Nunić, voditeljica start-up centra. Na sastanku su dogovoreni modeli buduće suradnje i partnerstva, a jedna od najvažnijih dogovorenih aktivnosti je povezivanje Korisnika Poduzetničkog inkubatora HIPod sa Tehnološkim parkom.

Tijekom posjete potpisan je i Sporazum o suradnji između Razvojne agencije ŽZH – HERAG i Tehnološkog parka Ljubljana.

Ovakve posjete su od izuzetne važnosti za razmjenu informacija i prijenosa znanja putem kojih je Razvojna agencija ŽZH HERAG dobila još jednog partnera za provedbu budućih važne aktivnosti.