OBAVIJEST „DAN OTVORENIH VRATA“ - JAVNI POZIV FONDA ZA MSP

Created: Tuesday, 03 November 2015 11:19

JU Razvojna agencija ŽZH HERAG je dana 16.10.2015 godine objavila Javni poziv za mala i srednja poduzeća i fizičke osobe sa područja Županije Zapadnohercegovačke, kao dio projekta Home grown business.

Sredstva koja će se dodijeliti putem Javnog poziva iznose 60.000 Eura, a prijaviti se može kroz 2 LOT-a do 16.11.2015 godine.

Radi velikog broja upita, želimo omogućiti svim osobama zainteresiranima za prijavu na Javni poziv Fonda za mala i srednja poduzeća, koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati u prijašnjim manifestacijama “Dani otvorenih vrata” da dobiju savjete od mentora i angažiranih stručnjaka kako razraditi vlastitu poslovnu ideju i kako popuniti prijavni obrazac.

Dan otvorenih vrata će se održati u Ljubuškom, u prostorijama Poduzetničkog inkubatora – Poslovna zona Zvirići, u Ponedjeljak 09.11.2015 godine od 11:00 – 19:00 sati.

Prijave izvršite do Petka 06.11.2015 godine do 16:00 sati na kontakt telefon HERAG-a 039 681-631, kako bi Vam rezervirali termin za savjetovanje.