Edukativni sadržaj sa prvog modula edukacije mentora

Kreirano: ponedjeljak, 16 Mart 2015 11:02

Materijali su za sljedeće teme:

Vještine komuniciranja
Vještine prezentiranja
Od ideje do profita
Izvori financiranja start-up poduzeća
Prezentacija