Herag i partneri

slide1

eu

Ovaj projekt financira Europska unija

Edukativni sadržaj sa prvog modula edukacije mentora

Kreirano: ponedjeljak, 16 Mart 2015 11:02

Materijali su za sljedeće teme:

  • 24.11.2014. Ponedjeljak : „Vještine komuniciranja“  
  • 25.11.2014. Utorak: „Vještine prezentiranja“
  • 26.11.2014. Srijeda: „Od poslovne ideje do profita – kako pokrenuti start-up poduzeće“
  • 27.11.2014. Četvrtak: „Izvori financiranja start-up poduzeća“
  • 28.11.2014. Petak: „Proces formalnih  procedura za uspostavljanje rada i administrativnih postupaka potrebnih za razvoj poduzeća“

Vještine komuniciranja
Vještine prezentiranja
Od ideje do profita
Izvori financiranja start-up poduzeća
Prezentacija