Herag i partneri

slide1

eu

Ovaj projekt financira Europska unija

Materijali sa drugog modula edukacije

Kreirano: ponedjeljak, 16 Mart 2015 11:24

U materijalima su obrađene sljedeće teme:

 • Poboljšati vještine pregovaranja svih sudionika
 • Poboljšati vještine prodaje svih sudionika
 • Pojasniti karakteristike poduzetništva i koji su elementi potrebni da se postane uspješni poduzetnik
 • Pojasniti izvore pronalaženja poslovnih ideja i metode analize poslovnih prilika
 • Objasniti koje je korake potrebno učiniti prije početka poslovanja poduzeća
 • Ukazati na važnost izrade poslovnog plana
 • Objasniti proces poslovnog planiranja
 • Objasniti sadržaj i strukturu poslovnog plana
 • Ukazati na ulogu ekonomsko/financijske analize poslovnog pothvata
 • Objasniti metode evaluacije poslovnog pothvata
 • Objasniti analizu isplativosti poslovnog pothvata na konkretnom slučaju iz prakse

Vještine pregovaranja

Uvod u poduzetništvo

Poslovni plan

Analiza isplativosti poduzetničkog pothvata

Alba analiza

Alba tehnike evaluacije

Financijske tablice

Priroda pregovaranja radni materijal

MATERIJALE SA PRVE EDUKACIJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.