Herag i partneri

slide1

eu

Ovaj projekt financira Europska unija

Održan I modul edukacija u sklopu EU projekta Home grown business

Kreirano: utorak, 02 Decembar 2014 12:49

U periodu 24.11.-28.11.2014. održane su edukacije u sklopu projekta Home grown business za potencijalne animatore i mentore.
Predavač navedenih edukacija bio je gdin. Zrinski Pelajić, te gost predavač gdin. Jozo Bejić, tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

eu hgb1Održane su edukacije za sljedeće teme:

  • 24.11.2014. Ponedjeljak : „Vještine komuniciranja“  
  • 25.11.2014. Utorak: „Vještine prezentiranja“
  • 26.11.2014. Srijeda: „Od poslovne ideje do profita – kako pokrenuti start-up poduzeće“
  • 27.11.2014. Četvrtak: „Izvori financiranja start-up poduzeća“
  • 28.11.2014. Petak: „Proces formalnih  procedura za uspostavljanje rada i administrativnih postupaka potrebnih za razvoj poduzeća“

Cilj navedenih edukacija je pripremiti potencijalne animatore i mentore za daljni rad sa poduzetnicima u vidu pružanja usluga unutar poduzetničkog inkubatora kao i na terenu. Na kraju procesa edukacija stvarno zainteresirani, kao i oni polaznici koji zadovolje Kriterije će biti certificirani za rad sa poduzetnicima.
Sudionici su na kraju procesa edukacija imali priliku iskazati svoje mišljenje na temelju evalucije. Rezultat evaluacije je izuzetno pozitivan, sudionici su iskazali interes za daljnje pohađanje ovog oblika edukacija.

R media

R media

Usluge fotografiranja i snimanja (video produkcija), promidžbeni video materijali i monogo više!

So Lola. Tees

So Lola. Tees

Vlasnik: Jelena DžolićMob: + 387 63 795 687Web: Internet stranica

Futura profili

Futura profili

Vlasnik: Tel: +387 63 185 434 Web: http://www.futura-profili.com/

Košnica

Košnica

Uskoro!

Viko

Viko

Vlasnik: Olgica GrbavacMob: + 387 63 994 153